Skip to main content

Samen zingen hoort in het rijtje samen eten en samen drinken. Het is een fundamentele waarde van de mens. Samen zingen en een ander blij maken. Mooier kan het toch haast niet. Toen wij met Pekel een nauwe samenwerking aangingen met Shantykoor Rotterdam verbaasden wij ons al snel over de bijzondere saamhorigheid tussen de koorleden. De zorg voor hun lotgenoten raakte ons diep. Wekelijks, tijdens de repetities werd er over het wel en wee van de 'zieke' koorleden gerapporteerd. Taakverdelingen voor ziekenbezoek of ander contact werden zakelijk, maar zeer betrokken, afgehandeld. Een geoliede machine met maar een doel, samen.

Die roeping was zeker niet altijd inwaarts gericht, naar leden en hun familie. Juist de gedrevenheid waarmee het koor naar buiten trad ging niet ongezien aan ons voorbij. De waarde van Shantykoor Rotterdam binnen haar regionale samenleving is enorm. Niet, gewoon een stel mannen op leeftijd die hun amateur aspiraties naar de bühne brengen. Nee, het zijn mannen met een missie.

We realiseerden ons dat er in Nederland honderden van dit soort koren actief zijn. Bejaardenhuizen en zorginstellingen zouden weinig tot niets kunnen bieden aan hun cliënten als er geen koren waren die optraden. Juist daarom hebben wij besloten ons auteursrechtelijk beschermd materiaal vrij ter beschikking te stellen. Maar we willen dit wel doen  volgens een vast protocol.